TOFD BEYKOZ GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ BEYKOZ ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 13.Ocak.2018 Cumartesi günü saat: 13.30’da Dernek Merkezimizin Beykoz’daki binasının salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 20.Ocak.2018 Cumartesi günü yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1.Açılış ve saygı duruşu.

2.Divan Heyetinin seçimi.

3.Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tablosu ve

Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi.

4.Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.

5.Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması.

6.Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.

7.Dilek ve temenniler.

8.Kapanış.